Ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев има съвсем реален шанс да стигне до върха на акедемичната кариера. Член-кореспондентът на БАН от 2014 година е в списъка с девет учени, които са допуснати в конкурса за академици в направлението „Инженерни науки“, от което ще бъдат избрани двама нови академици.
Негови съперници са бивши и действащи преподаватели в различни висши училища. Това са  проф.Атанас Димитров Ковачев от Лесотехническия университет, роденият през 1940 година бивш преподавател в Техническия университет в София проф.Венелин Стоянов Живков, бившият евродепутат от ДПС /2007-2014/ и професор в Минно-геоложкия университет Владко Тодоров Панайотов, проф.Георги Славчев Михов от столичния Технически университет, проф.Красимир Тодоров Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, проф.Петко Христов Петков от  Техническия университет в София /1973-2015/, бившият дъргогодишен директор на Института за космически изследвания и технолотии на БАН проф.Петър Стефанов Гецов и проф.Стефан Тодоров Хаджитодоров от Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН.
В съобщението на БАН за обявения конкурс и допуснатите кандидати не се посочва срок за провеждането му и обявяване на резултатите, но се очаква това да се случи наесен.