Инвестиционното предложение на „Проект Русе“ за изграждане на бизнес център с жилищна част и подземни гаражи до „Арена Русе“ вече има одобрението на РИОСВ. След издаване на строително разрешение от Общината изграждането му може да започне, тъй като площадката вече е разчистена до кота нула. 
Както „Утро“ писа, сградата ще има партерен етаж за търговски обекти, четири етажа за офиси и 8 жилищни етажа.         

В сутерена на сградата е предвиден подземен паркинг, който е изграден.
Сградата ще има 39 офиса и 74 апартамента и около 100 гаражни места в подземен паркинг.
Очаква се одобрение и на второто инвестиционно предложение на „Проект Русе“ за изграждане на многофункционален търговски комплекс между спортната зала и бизнес центъра. В него ще се обособят седем магазина с обща площ от 6202 кв.м и открит паркинг пред тях за 180 автомобила.
Междувременно в управата на дружеството са направени промени, които подсказват, че с проектите за бизнес център и търговски комплекс се е ангажирала и реномираната строителна фирма „Интис“. В съвета на директорите влиза бившият банкер Ивайло Иванов, който е съдружник в новоучреденото „Интис Инвест“ заедно с Камен Патриков. И занапред „Проект Русе“ ще се представлява от него и досегашния изпълнителен директор Георги Пейчев.
Променено е и седалището на дружеството, като е върнато от София обратно в Русе. Става ясно и че „Проект Русе“ е погасил задълженията си към НАП и вече не фигурира в списъка на длъжниците с необезпечени вземания, където попадна в началото на миналата година. Така по всичко изглежда, че този път инвестиционните намерения са сериозни и строителството ще започне в близките месеци. И някъде през следващата година районът около „Арена Русе“ ще изглежда много по-добре от зарязания преди 10 години строеж.