Проливните дъждове преди няколко дни предизвикаха свличане на земна маса от склона над бул.“България“ под квартал „Дружба 3“. Водата не е била поета от шахтите, а се е леела на пътното платно. Падналата пръст е оголила и една от шахтите, което предизвика спешна проверка от страна на Общината, ВиК и ОП „Комунални дейности“. Временно е насипана с каменна фракция, която да укрепи пострадалия участък.
Хората в района споделят, че живеят в квартала от 30 години и при всеки силен дъжд картината е една и съща. Според Георги Костадинов шахтите не поемат добре водата и на булеварда се образува езеро, което автомобилите не могат да преминат. Той смята, че вариантите за решаване на проблема са два - или да се изгради подпорна стена, или да се вдигне нивото на платното.
Съкварталката му Янка Кръстева коментира, че макар да е малко, свлачището е много опасно, защото ерозията може да повлече целия склон.
„Толкова много кметове минаха през годините, никой не обърна внимание за това свлачище. Трябва да се направи нещо, за да може тази вода да влиза в канализацията някъде“, казва русенката.
Зам.-кметът Магдалина Илиева направи проверка на място. Тя обясни, че са направени проби, за да се види пропускливостта на каналните дъждоприемни тръби, водещи до шахтата, която бе оголена вследствие на дъжда.
„Установихме, че 2-3 дъждоприемни шахти в района имат нужда от ремонт, който ще бъде предприет незабавно от „Комунални дейности“. Ще бъдат направени един нов отток, ремонт на една съществуваща дъждоприемна шахта и изграждане на още една нова. Вярваме, че това ще реши проблема. Отделно установихме, че от кръстовищата с ул.“Йосиф Дайнелов“ се стича голямо количество дъждовна вода, която се събира на проблематичното място. Ще предприемем проучване за изграждане на нови дъждоприемни шахти на местата на кръстовищата, така че още във високото да обираме част от дъждовните води“, каза Магдалина Илиева.
Предприети са и стъпки за изграждане на подпорна стена. Според специалистите към момента няма място за притеснение, но трябва да бъдат отстранени проблемите с дъждовната вода.
„При силни дъждове се оказва, че хоризонталните трасета не могат да отведат достатъчно бързо дъждовната вода в големите колектори. Валежите, които паднаха напоследък, са много далеч над тези, които са нормативни за проектиране и изграждане на дъждоприемни канализации. Ситуацията от последните години, когато валежите надскачат 50 литра на час, което се смята вече за аварийно положение, показва, че държавата трябва да помисли за промяна в нормативната уредба за проектиране. Също така смятам, че когато се изготвят проекти за канализации, трябва проектантите да се стремят не да занижават, а да увеличават диаметрите, с цел да се отговори на действителните валежи, които са налице в България“, каза още Магдалина Илиева.
Ремонтните дейности по склона на бул.“България“ се очаква да продължат около 10 дни.