Търговията с недвижими имоти отдавна се смята за много печеливш бизнес (за който го може). Ако се съди по случая със затворения от седем години „Мега мол“, още по-печеливша може да е търговията с големи имоти. Дори когато те не работят, не реализират никакви приходи, но пък имат разходи. Това явно няма значение за купувачите, когато се харчат не собствени, а чужди пари. Затова не е проблем цената да се надуе близо четири пъти и молът да се препродаде с почти 300% отгоре.
„Мега мол“ бе затворен през 2014 г. и контрата остана в банка „Пиреос“, клон Лондон, отпуснала за построяването му кредит от 52 млн. лева. След дълги и безуспешни опити да си върне поне по-сериозна част от инвестицията, през 2019 г. тя го продаде за едва 3,7 млн. лева. Купувач бе столичната фирма „Цитисиме Трейд“ със собственик Йордан Недков Йорданов. На фирмата сделката всъщност струваше близо 5 млн. лева, тъй като трябваше да плати и над 1 млн. лева данък на общината (2,2% от данъчната оценка от 52 млн. лева). 
Няколко месеца по-късно „Цитисиме Трейд“ бе придобита от друга столична фирма - „Дениз 2001“ ЕООД, зад която през няколко фирми стои швейцарският гражданин Иво Патрик Гислер. През август миналата година „Дениз 2001“ предлага на „Велграф Асет мениджмънт“ да закупи „Мега мол“ срещу 18,88 млн. лева. Предложението е прието с решение на Съвета на директорите Цветелина Пеева, Лидия Петрова и Румен Цонков. За целта активите на „Мега мол“ трябва да се обособят в новоучредено дружество. Това става факт в началото на тази година. Новата фирма се казва „Прайм мол Русе“, като в нея имотът е импортиран като непарична вноска. А стойността му е вече 10 806 800 лева. 
На 22 февруари новосъздаденото дружество „Прайм мол Русе“ е продадено от „Цитисиме Трейд“ на „Дениз 2001“. А на 8 март „Дениз 2001“ го продава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. С 8 млн. над балансовата стойност, за уговорените по-рано 10,88 млн. лева. Това е стойността на новата придобивка в отчета на „Велграф“ за първото тримесечие на годината.
От тия сделки става ясно, че собствениците на „Цитисиме Трейд“ и „Дениз 2001“ реализират от препродажбата на мола към 13,8 млн. лева печалба, което е близо три пъти повече от първоначално вложените малко под 5 млн. лева. Остава да разберем на какви печалби с покупката на мола разчита „Велграф Асет Мениджмънт“. Новият собственик е публично търгувано на фондовата борса дружество, чийто мениджмънт управлява не свои пари, а вложения на акционерите си. Най-големите от тях са чуждестранни компании и пенсионни фондове. Ако за затворения търговски център не се намери някакво приложение или не бъде отново препродаден с печалба, акционерите едва ли ще са щастливи от новата си придобивка. С реализираната доходност от 300% за две години доволни със сигурност са продавачите. А може би и Община Русе, която ще може да получава данък сгради за неработещия мол.