„Общински транспорт Русе“ ЕАД обяви нова обществена поръчка за покупка на 15 нови тролейбуса на стойност до 17,1 млн. лева с ДДС. Кандидатите за доставка на возилата за градския транспорт трябва да подадат офертите си до 8 юли. Поръчката е част от дейностите по мегапроекта за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства. Той е на стойност 46 771 464 лв. и се финансира по ОП „Околна среда“.
Както „Утро“ писа, предишната поръчка бе прекратена през март след сигнал на неизвестното дотогава и на практика останало анонимно сдружение „Спаси Русе“ за манипулации и включени в техническите спецификации изисквания, на които може да отговори само един кандидат, като внесе тролеите от Беларус. 
Направената вътрешна проверка показа, че условията за оборудване на тролейбусите с LED фенерчета с детайлно описани функции и автоматичен външен дефибрилатор съвсем не могат да се смятат за абсолютно необходими и това ограничение е в разрез с текстове в Закона за обществените поръчки, налагащи равнопоставеност между участниците. За да не се допусне възможността Община Русе да бъде санкционирана със сума, която може да достигне 3,6 млн. лева, изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ Александър Георгиев прекрати поръчката.
В новите технически спецификации условия за фенерче и дефибрилатор липсват. Налице са множество други, което е нормално, предвид огромната стойност на поръчката. Новите тролейбуси трябва да имат поне 25 седалки с място за детски и инвалидни колички, климатична инсталация, която да осигурява 15 градуса температура дори при -25 градуса навън. Предвидени са тестове на доставените машини, за да се види дали отговорят на техническите спецификации, доставчикът ще трябва да осигури обучение на шофьорите и гаранционно обслужване за поне 24 месеца.