Два общински отдела имат нови началници.
Начело на „Правно-нормативно обслужване“ вече е юристката Елена Тодорова с диплома от Русенския университет, където в момента готви дисертация по гражданско и семейно право. Стажът й в отдела е малко повече от година, а изкачването й в кариерата е свързано и с повишението на досегашния началник Искрен Илиев, който вече е шеф на дирекция „Правни дейности“.
Както „Утро“ вече съобщи, завършилият УСАГ строителен инженер Радослав Бакърджиев поема „Строителен контрол“. От първия си работен ден е в общинската администрация - първо като стажант по програмата „Старт в кариерата“ в отдел „Устройствени планове и кадастър“, след това в отдел „Контрол по строителството“.