Повече от 10 работодатели представиха вчера своите стажантски програми пред завършващите бакалаври и магистри в Русенски университет. Срещата, която е част от „Дните на кариерата 2013“ протече при силен интерес от страна на студентите. По време на форума беше представен и традиционният за университета Алманах с автобиографиите на бъдещите дипломанти. Наръчникът с млади специалисти се разпространява в Бюрата по труда и Регионалните служби по заетостта, обясни координаторът на Дните на кариерата Даниела Йорданова.