246 свободни работни места обявиха 18 работодатели на провелата се вчера обща трудова борса. Форумът се реализира по проект „Да успеем заедно“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Над 570 млади и стари безработни препълниха Военния клуб, където традиционно се провеждат срещите между търсещи работа и търсещи работници. Най-много свободни позиции са обявени в сферите на автомобилостроенето, металургията, конфекционното производство, дървообработващата промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и застраховането. Малко след откриване на борсата от началника на отдел „Посреднически услуги“ в Бюрото по труда Мария Пеева работодателите представиха своите фирми. А в същинската част на форума, хората, които търсят работа, имаха възможност да разговарят директно с представителите на бизнеса и да им предоставят автобиографиите си. Макар борсата да е оценена като полезна и от двете страни, участниците са отправили препоръки към фирмите да наемат повече безработни на възраст над 50 години, както и хора с ниско образование.
Трудова борса се проведе във вторник в Младежкия дом във Ветово. В нея се включиха около 150 безработни, а пет фирми декларираха готовността си да наемат персонал основно в сферата на добивната и шивашката промишленост.