Работата на времената комисия за проучване на основните причини за замърсяване на въздуха в Русе ще продължи още 2-3 месеца, както предложи нейният председател Дауд Ибрям на вчерашната сесия при представянето на свършеното от нея. Това се налага, за да бъдат постигнати целите, поставени през януари, но неосъществени заради локдауна - изработката на екологичен кадастър и посочване на основната причина за замърсяването на въздуха на Русе.
Дауд Ибрям съобщи, че освен „Оргахим“ останалите 16 предприятия потенциални замърсители са представили данни за работата си и те ще бъдат обработени и представени през юли месец. Той още веднъж потвърди констатацията на комисията, че „Монтюпе“, вече „Линамар“, е основен замърсител на въздуха в Русе. 
„Ако кажете Русе, това значи обгазяване. Проблемът на града не са фините прахови частици, а химическото замърсяване. Министърът на околната среда и водите възприе нашите препоръки - разработването на ГИС системата, преразглеждане на компонентите на комплексното разрешително на „Монтюпе“/“Линамар“, разполагане на станция, която да следи въздуха в Русе“, каза Дауд Ибрям. Той уточни, че следващата седмица комисията ще се срещне с ръководството на „Лубрика“ - среща, която не беше осъществена през март заради пандемията.
Отчетът на комисията беше приет с 29 гласа „за“, 2 „против“ и 10 „въздържали се“.