Директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов ще представи Ивановските скални църкви по време на започналите вчера уеб семинари за световното наследство и така ще ги направи по-разпознаваеми за посетителските групи.
Семинарите са първа фаза на пилотния регионален курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство, организиран от Регионално бюро за наука и култура в Европа на ЮНЕСКО. Втората фаза е уъркшоп по интерпретативно планиране, който ще се проведе наесен в Котор, Черна гора. Трета фаза включва индивидуални задачи с дистанционна подкрепа за интерпретативно планиране за конкретен обект.