За осми път пролетното издание на тенистурнира „Приятели Русе“ събра любителите на този спорт на кортовете в Парка на младежта. В двойковия турнир кръстосаха ракети 32 участници. След оспорвани битки на първо място се класира двойката Мартин Бригов/Росен Коев, втори са Николай Костов/Георги Георгиев, а на трето място са двойките Николай Денев/Анатоли Казаков и Боян Атанасов/Филип Виденов. Организаторите на турнира Николай Денев и Димитър Ялъмов се бяха погрижили приятелската обстановка да продължи и след връчването на наградите.