Община Русе е станала малко по-прозрачна в сравнение с пролетта на 2020 г., показва годишният анализ на фондация Програма Достъп до информация, направен в периода 1 март - 29 април 2021 г. Местната администрация подобрява оценката си от 78.6 точки за миналата година до 80.4 от максималните 96.2. Най-сериозен прогрес програмата отчита в община Две могили, която от 60.7 точки за миналата година сега получава 89. Оценката на общините се базира на 97 индикатора. 
Фондацията публикува и карта на бюджетната прозрачност на общините, базираща се на резултатите от изпълнението на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В този сектор най-добре отново се представя Община Две могили с 98% изпълнени изисквания и Община Русе с 92%. Най-непрозрачна в областта е Община Ветово, която покрива само 58% от критериите.
Целта на проучването на Програма Достъп до информация е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.  
Фондацията оценява като доста ниско нивото на прозрачност на Областната дирекция на МВР, която получава едва 39.5 точки от 79,7 възможни или под 50%. На другия полюс е Регионалната инспекция по околната среда и водите, която е станала доста по-открита, може би заради гражданския натиск. Институцията, която събра доста негативи заради невъзможността да се справи със замърсител на въздуха като „Монтюпе“ (вече „Линамар Лайт Металс), се оказва една от най-прозрачните в страната с оценка 68.2 от максимални 79.7, отстъпваща само на инспекцията в Благоевград. Регионалната здравна инспекция, Областна администрация, Областна дирекция „Земеделие“, Регионалната дирекция по горите и Регионалният инспекторат на образованието получават средни за страната оценки.
Най-честите пропуски, които открива Програма Достъп до информация, се отнасят до неоповестени такси за получаване на информация, липса на електронна форма за подаване на заявления и изискване за електронен подпис, непубликувани плащания по Себра, неизяснен ред за достъп до обществените регистри и др.