Поне 61 лева на декар да плащат наемателите на общински ниви за стопанската 2021-2022 г. предлага кметът на Русе Пенчо Милков. За индивидуално ползване пасища и мери публична общинска собственост минималната цена е 7 лв./дка, а за ливади - 8 лв./дка. 
Общинските земи се предлагат на търг за срок от една година, като началните цени за наддаването са съобразени с определените от министъра на земеделието за същия вид земеделски земи от Държавния поземлен фонд. 
За утвърждаване от Общинския съвет се предлагат и цени за създаване на лозови и овощни насаждения, етерично-маслени култури, билки и др. за срокове между 2 и 10 години. Те варират между 26 лева за култивирани билки и 74 лева за лозови насаждения на възраст 8-10 г.