Броят на децата в смесените дневни групи в шест детски ясли ще се увеличи и така вместо до 16 ще могат да се приемат до 20 деца. Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет и ще влезе в сила на 1 юни.
Детските ясли в общината са девет и в тях са разкрити 34 смесени дневни групи. Местата в тях обаче са недостатъчни и в шестте ясли, в които се предвижда увеличение на местата, редовно остават между 16 и 22 некласирани деца.