„Аз лично не искам да продължи работата на комисията, защото проблемът е дефиниран. Държавата трябва да влезе в ролята си. Нашата работа през пандемията беше затруднена, като в нейният пик пропуснахме едно заседание, но бяха направени срещи и запознаване със съответните производства“. Това заяви пред „Утро“ председателят на временната комисия, която трябваше да проечи причините за замърсяването на въздуха в Русе Дауд Ибрям.
На 20 май Общинският съвет ще приеме отчета на комисията, която заради пандемията успя да проведе едва две присъствени заседания. Първото беше на 14 януари, когато беше разгледана идеята за формулиране на екологичен кадастър. Тогава се взе решение да се събере информация от 17 фирми - потенциални замърсители. Писмото до тях е изпратено от името на Общинският съвет и неговия председател Иво Пазарджиев, крайният срок за получаване на информация от фирмите изтича днес.
„Събраната информация ще бъде обработена и представена, като за екологичният кадастър изчакваме проф.Любомир Владимиров, но тези 17 предприятия не са причината хората да излизат на протести в продължение на 7-8 години. За този период има един конкретен проблем и ние го посочихме, като той продължава, заради бездействието на държавните институции“, коментира председателят на комисията и бивш шеф на РИОСВ Дауд Ибрям.
Визираната фирма е „Монтюпе“, чието ново име е „Линамар Лайт Метарс Русе“. На второто присъствено заседание на комисията на 4 март тя беше посочена от Дауд Ибрям като основен източник на специфично замърсяване с органични замърсители. Според направения от него анализ причина за това е неоснователното увеличение на производствения капацитет на фирмата, без това да е съобразено с възможностите на пречиствателните съоръжения. Нейният оригинален производствен капацитет от 2006 година е 488 тона за 24 часа, а впоследствие е двойно увеличен.
Заключението на Дауд Ибрям и колегите му в комисията е, че като последица от действията през годините на МОСВ, РИОСВ, на Община Русе и на областната управа са допуснати промените в предприятието. Така според тях се е стигнало до нарушаване, неспазване и заобикаляне на процедурни правила по екологичното законодателство и Законът за устройство на територията.
„Решението на проблема е предприятието да върне своят първоначален капацитет и въвеждането на реален 24-часов мониторинг, който настояще се изпълнява частично и показва 2-3 показателя онлайн“, посочи Дауд Ибрям.
Друго предложение на комисията е създаване на  отворена информационна система за данни на всички източници на емисии.