Съдия се държал весело, дори фриволно, завалял думи и се подсмихвал по време на дело за изнасилване. Не можел да артикулира изречения, повтарял едно и също, а на финала прочел присъда, преди да са приключили съдебното следствие и пледоариите на страните, предаде вчера сайтът Лекс.бг. Заради поведението му в зала Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) го наказа със „забележка“, а тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказанието.
Случаят е от есента на 2019 г. На 10 октомври Александър Станчев от Районния съд в Русе имал две насрочени дела - за пътно престъпление и за изнасилване.
По време на заседанията обаче съдията се държал странно. Употребявал думи, изрази, невербални форми на изразяване като смях, подсмихване, необясними, нетипични и правещи впечатление жестове с ръце и тяло, не могъл правилно да артикулира често употребявани думи и изрази и имал затруднения при изговарянето им, става ясно от решението на ВАС.
По време на „пътното“ дело Александър Станчев не можел да прочете номера на делото, нито наказанието, за което е постигнато споразумение, като на финала казал само, че наказанието е лишаване от правоуправление, което не било така.
При процеса за изнасилването, съдията не отговорил на искането на страните делото да се гледа при закрити врати, при разпита на майката на подсъдимия се затруднил да й разясни правата, като в крайна сметка заявил: „Нали сте във фактическо съжителство със сина си“. На друг свидетел не разяснил правата, при разпита си човекът казал „отправиха се“, а съдията повторил „справиха се“. Магистратът не предупредил вещите лица за наказателната отговорност и многократно задавал едни и същи въпроси.
Наблюдаващият прокурор Людмила Дончева уведомила ръководителя на РП-Русе Яна Илиева за поведението на съдията, а тя подала сигнал до етичната комисия към Окръжния съд в града.
Председателят на Районния съд Пламен Ченджиев научил за случая и още същия ден разговарял с Александър Станчев. Ченджиев се усъмнил, че магистратът е употребил алкохол. Съдията отрекъл и шефът на съда му предложил в 13.30 ч. да даде проба с техническо средства и едва след това отново да влезе в зала. Станчев отказал, взел си болничен и напуснал сградата.
Етичната комисия към ОС-Русе извършила подробна проверка и безспорно установила, че съдията е имал неадекватно поведение, но не могла да прецени дали това се дължи на употребата на алкохол. Тя обаче приела обясненията на шефа на съда Пламен Ченджиев, според когото колегата му е пил. Александър Станчев на свой ред заявил, че здравословното му състояние не било добро и вероятно това се дължало на приетото от него лекарство „Кетонал“ сутринта в деня на заседанието. Страничните ефекти на този медикамент били сънливост, нервност, нарушена ориентация и реч, главоболие, обща слабост, умора, световъртеж и др.
Според етичната комисия обаче обясненията на съдията не били убедителни и противоречали на останалите доказателства. Освен това нямало данни, че той е приел въпросното лекарство. Това е така, защото диагнозата, която му е била поставена в болничния лист, била „вирусна инфекция, неуточнена“, а изписаните медикаменти не позволявали да се заключи, че ще окажат такова въздействие върху Станчев. Нещо повече - лекарствата били изписани след съдебните заседания, по време на които се е държал странно.
Затова проверяващите възприемат тезата на шефа на РС-Русе, че поведението на съдията е вследствие на употреба на алкохол. Комисията единодушно решила, че Александър Станчев е нарушил етичния кодекс по време на заседанията по двете дела. Въз основа на становището й председателят на РС-Русе Пламен Ченджиев внесъл в Съдийската колегия предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Александър Станчев с искане да бъде наказан с понижаване в ранг за година.
На 15 декември м.г. СК на ВСС го санкционира със забележка, защото приема, че няма доказателства съдията да е употребил алкохол, няма и такива да е вземал „Кетонал“, но има достатъчно други данни за поведението му, което не съответства на принципите в етичния кодекс.
Станчев обжалва наложената му „забележка“ пред Върховния административен съд. Но тричленният състав с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Юлия Тодорова отхвърля жалбата.
Поведението на съдията е било възприето от другите участници в процеса като весело и дори фриволно. 
Взето е предвид и цялостното поведение на съдия Станчев, по-конкретно нежеланието от негова страна да оцени собственото си поведение и да прояви критичност към него. Като съществено обстоятелство е посочен и отказът на съдията да се подложи на проверка за употреба на алкохол, тъй като с подлагането на подобна проверка същият би могъл да опровергае създаденото впечатление в част от лицата, които са възприели поведението му като такова, повлияно от употреба на алкохол, изтъква ВАС.
И допълва, че е изключително важно и обстоятелството, че преди шефът на съда да обърне внимание на Александър Станчев, че поведението му се дължи на употребата на алкохол и че ще влезе отново в зала, само ако даде проба, не е имало никакви данни за влошено здравословно състояние.
Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.