Инвестиции за над 15 милиона лева планира да извърши „Топлофикация Русе“ до края на годината, става ясно от отчета на дружеството пред Българската фондова борса. Най-сериозна част от тях ще бъде похарчена за пускане в експлоатация на трите когенератора WARTSLIA на природен газ, закупени през миналата година. Те трябваше да заработят от лятото, но екоинспекцията издаде разрешението си едва в началото на тази година. Всеки един от генераторите ще може да произвежда 7 МВт електрическа и топлоенергия, които ще бъдат достатъчни за осигуряване на всички клиенти с гореща вода. Дружество планира през топлите месеци да експлоатира единствено трите когенаратора на газ, а да разпалва котлите на въглища само през зимата, когато потреблението на топлоенергия е много по-голямо. От изгарянето на природен газ се отделят само вода, водни пари и въглероден диоксид, така че поне през лятото от комина на ТЕЦ-а няма да излиза пушек. Инвестицията за трите когенератора възлиза на малко над 6 млн. лева.
2 млн. лева ще са необходими за реконструкция на Котел 5 за изгаряне на микс от горива - лигнитни и черни въглища, шисти и обогатено енергийно гориво, при спазването на изискването за най-добра налична техника за големи горивни инсталации. Ще бъдат изградени ново депо за неопасни отпадъци, жп разтоварище за въглища и др. Предстои и разширяване на топлофикационната мрежа.
След като „Топлофикация Русе“ стана публична компания, чиито акции се търгуват на фондовата борса, дружеството публикува и прогнозни финансови резултати за настоящата година. Очакванията на мениджмънта са общите приходи да нараснат от 85,59 на 94,25 млн. лева, а нетната печалба за 2021 г. да бъде 6,73 млн. лева или по 0,24 лева на акция. В момента книжата се търгуват на цена 3-3,20 лева.