15 155 русенци са се отчели пред НАП до вчера, когато бе последният ден от данъчната кампания, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Само през отминалите празнични дни по интернет са получени 1633 годишни данъчни декларации. Така по електронен път са изпратени 12 885 формуляра или 85% от всички. 1518 са подадени директно в офиса, а 751 - чрез пощенските услуги.
Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си. Всеки, който притежава ПИК или КЕП, има достъп до нея през Портала за е-услуги на агенцията. Клиентите на НАП от региона все по-активно желаят да получат ПИК и само за изминалия месец април в русенския офис са издадени 1316 персонални кода.