Русенски лечебни заведения са сред най-нетърпеливите участници в новата програма на образователното министерство, предвиждаща държавата да финансира обучението на студенти, които имат договор с работодател за обучение и работа. Преди празниците МОН публикува списък на фирмите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване.  

В него са включени едва 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри. Сред тях са „Медика Кор“, „Медика“, „Канев“ и „Център за психично здраве - Русе“. 
Подобна система съществуваше до 1990 година, когато различни предприятия изпращаха във висшите училища свои стипендианти, с които сключваха дългосрочни договори за работа. Наред с това действаше т.нар. разпределение, по силата на което завършващите студенти бяха длъжни да работят 3 години на посочено от държавата място.
Лечебните заведения се надяват да осигурят с помощта на новата програма най-вече медицински сестри, които традиционно не достигат. Болниците са готови да осигурят стаж и работа и на лекари, медицински и рентгенови лаборанти, акушерки и др.
Русенският бизнес не е толкова активен в кандидатстването по програмата. Сред одобрените работодатели са предложените от икономическото министерство „Булмаркет Рейл Карго“ и „Линамар Лайт Металс“ (бивш „Монтюпе“). Жп превозвачът търси специалисти по електроника, а производителят на авточасти - инженери по металознание, мехатроника, електротехника, дизайн и др. 
Ряховската „Фишери“, която се занимава с риболов, рибовъдство и преработка на риба, ще обучава и наема студенти по технология на месото.
Предложеният от МОН списък с работодатели трябва да бъде одобрен от Министерски съвет, което вероятно ще направи служебното правителство. То ще трябва да задели за целта и съответните бюджетни средства.
Както „Утро“ писа, процедурата тръгна на пожар през февруари, като от работодателите се искаше да посочат кадрите, от които ще имат нужда в следващите 4-5 години. Поканата така и не стигна до повечето от по-малките фирми, а голяма част от уведомените не успяха да се вместят в малкото време или се отказаха заради доста тежките условия. 
Според новата програма фирмите се задължават да назначат студента и да го държат на работа минимум 5 години, независимо от това доколко способен или ангажиран с работата се е оказал той. В противен случай се възстановяват платените от държавата такси за обучение. Ако служителят напусне предсрочно по негово желание - таксите се връщат от него, ако се разделят по взаимно съгласие - връщат парите 50/50.
Така в крайна сметка държавата ще поеме действително таксата за обучение, само ако споразумението издържи 10 години - студентът учи прилежно и завърши висшето си образование, а след това поне 5 години съвестно работи в тази фирма, с която има сключен договор. Но в днешните динамични и бързо променящи се времена тази практика вероятно трудно ще се наложи.