Икономиката на община Русе е произвела продукция за 4,4 млрд. лева през 2019 г., което е с 5% повече от предходната година. Това показва анализ на Института за пазарна икономика. По общ размер на произведената от нефинансовите предприятия продукция община Русе е на пета позиция в страната. Средният работещ е произвел стоки и услуги на стойност 27 761 лева.    

Най-голям принос към националната икономика нормално има Столична община с близо 75 млрд. лв. продукция, която е 38% от общата за страната. Бургас (11,5 млрд. лв.), Пловдив (11 млрд. лв.), Варна (8,3 млрд. лв.) и Русе (4,4 млрд. лв.) се нареждат след столицата и допълват Топ 5. Шестият Стара Загора е далеч назад с продукция за под 3 млрд лева.
Докато общо в страната продукцията отчита ръст от 7% през 2019 г., в столицата ръстът е близо 12%. Причината е в бурното развитие на дигиталния сектор, тъй като цели 88% от продукцията в сектора на информационните и комуникационните технологии е концентрирана в София.
Класацията по произведена продукция на човек е съвсем различна. Тук водещи са малки общини със силна индустриални енергетика - Гълъбово (162 хил. лв.), Девня (155 хил. лв.), Раднево (88 хил. лв.), Божурище (75 хил. лв.), Раковски (66 хил. лв.) и Марица (64 хил. лв.).
Ситуацията в област Русе потвърждава тази тенденция, тъй като безспорен водач е Сливо поле с 50 519 лева произведена продукция на човек - почти два пъти повече, отколкото в община Русе. Този резултат се дължи на присъствието в Сливо поле на мощна компания като „Астра Биоплант“. Тя всъщност консолидира резултатите на още няколко фирми от групата „Булмаркет“, благодарение на което е лидер по оборот в целия Северен централен район и пета по приходи в страната.