На 3 юни в Русе ще пристигне мобилен кабинет за безплатни очни прегледи, в който желаещите ще бъдат консултирани от 9 до 16 ч, като при голям интерес времето ще бъде удължено. Скрининговата кампания „Зрението е всичко! Прегледай се!“ е инициатива на Българският лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България. Целта е да се диагностицират най-честите социалнозначими очни заболявания, като се обхванат най-уязвимите групи: децата и хората около и над 50-годишна възраст. 
Русе е един от 42-та града в страната, включени в скрининговата кампания, чието начало ще бъде на 10 май в Самоков.