Втори специалист зае овакантения от Живка Бучуковска пост главен архитект на Община Русе. Досега длъжността се изпълняваше от арх.Весела Иванова. На нейно място до провеждането на конкурс е назначен бившият гл.архитект на община Сливо поле арх.Иван Ениманев. Той е възпитаник на ПГ по строителство и архитектура, завършил е инженерство и екология в Русенския университет и архитектура във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Във фамилията много по-известен е баща му, който над две десетилетия е публична фигура. Това е председателят на Русенската стопанска камара, бивш строителен предприемач и сегашен преподавател в РУ проф.Красимир Ениманев.