Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche - Association of European Research Libraries), чието управление е в Хага. Членове на асоциацията са над 450 институции. От България в организацията вече са включени още четири библиотеки: централната на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, на Нов български университет, на Медицинския университет във Варна и Библиотечно-информационният център на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).