Предложение за проектиране на Подробен устройствен план - План за застрояване внася кметът Пенчо Милков за обсъждане от общинските съветници на предстоящата на 22 април сесия. От него става ясно, че се предвижда строителство на нови сгради за социални грижи към дома за хора с деменция „Приста“.
„Двата нови корпуса ще осигурят още 20 места в едната сграда, а във втората или ще има още 20 места, или тя ще бъде изолационна площ. Вариант е и да се направи разширение на помещението, където сега се хранят настанените в дома хора“, обясни за „Утро“ директорът на общинската хуманитарна дирекция Катя Петрова. Тя подчерта, че най-важното е новият корпус да отговаря на съвременните функционални характеристики при грижа за хора: помещенията да са с по две легла в стая, да има баня и да бъде създаден максимален комфорт.
При разработването на проекта ще се преценят и нужните средства за изпълнението му, каза Катя Петрова, която смята, че те най-вероятно ще дойдат от преходни остатъци в бюджета. Амбицията на Общината е строежът да започне догодина.