Населението на областта продължава да се топи и застарява с нарастващо темпо, а русенските жени раждат по-малко от средното за страната. Губим хора най-вече в трудоспособна възраст, а делът на най-възрастното население расте. Други градове обаче намаляват още по-бързо, така че през 2020 г. Русе увеличава преднината си по брой жители пред Стара Загора. А заради пандемията за пръв път от години външната емиграция е отрицателна и завърналите се от чужбина са повече от заминалите натам. Това показват публикуваните вчера данни на Националния статистически институт за миналата година.
През 2020 година жителите на Русенска област са намалели с 2748 души. Което е по-малко от отчетените през 2019-а (3079), но все пак е внушително намаление с 1,3%. Сега осемте общини имат общо 212 729 жители. Две общини отдавна не отговарят на критерия за население над 6 хиляди - в Борово живеят 4992, а в Ценово - само 4740 души. 
Естественият прираст е отрицателен и върви надолу: -9.7 на 1000 през 2018 г., -10.2 на 1000 през 2019 г. и -13,5 на 1000 през миналата година. Коефициентът на смъртност достига 20,5 на 1000, за което принос има и пандемията. Средностатистическата русенка продължава да ражда по-малко, отколкото жените в други области. Раждаемостта тук е едва 7 на 1000 при средно 8,5 на 1000 за страната и по този показател изпреварваме единствено Видин, Габрово, Смолян, Перник и Кюстендил. 
Към края на 2020 г. в град Русе живеят 135 440 души. В сравнение с 2019 г. населението на областния център намалява с 5791 души - тройно повече, отколкото през 2019-а. За което голяма роля отново изигра пандемията, тъй като много хора смениха местожителството си с други по-малки населени места в областта. Оставаме петият най-голям град в България, с 10 000 жители повече от Стара Загора, чието население намалява много повече през миналата година.
От 2010 г. насам живеещите в Русенска област са се стопили с почти 34 хил. души. Намаляват най-вече хората в трудоспособна възраст (-28,4 хил.) и децата (-3 хил.). Делът на пенсионерите расте и към края на 2020 г. е вече 23.9%, т.е. почти една четвърт от жителите на областта са над 65 години. Броят на децата е два пъти по-малък от броя на пенсионерите.
За миналата година статистиката отчита само една положителна тенденция - механичният прираст на областта за пръв път от години е положителен, т.е. повече хора са се заселили в Русенско, отколкото са заминали за други места. Това обаче не означава, че условията за работа и живот в Русе са се подобрили изведнъж рязко, така че регионът ни е станал по-привлекателен. Плюсът от 141 души най-вероятно е еднократен ефект заради пандемията. Данните на НСИ показват, че през миналата година в областта са се заселили 892 души от чужбина, най-вероятно завърнали се гурбетчии. В обратна посока са заминали само 232. От миграцията между областите Русе за поредна година е сред губещите население - тук са се заселили 1748 души, а за други области са заминали 2244.