Военно-патриотичното сдружение за възпитание на младежта „Приказка за България“ беше наградено от областния управител Галин Григоров с плакет за съществен за съхраняването и предаването на българските традиции и ценности. Отличието беше получено от председателя на организацията о.р. Цветелин Радулов. Той благодари за наградата и заяви, че е радостен, че държавата е проявила отговорност и изповядваните от тях ценности най-накрая са намерили място в провежданата политика на национално и местно ниво.  
„Приказка за България“ е организатор на внушителната възстановка в село Ряхово по случай отбелязването на 100 години от края на Първата световна война. Дейността на сдружението включва още исторически беседи, турнири и конкурси с военна насоченост, както и събития на интерактивни площадки. Организацията подкрепи и кампанията „Бъди войник“.