Частичен ремонт на Дунав мост в българския участък на съоръжението се очаква да започне до края на седмицата. Ще се работи по пътните плочи, които са напукани, като ще се използват специални материали, които стягат бързо.
„Целта е да заздравим състоянието на пътните плочи там, където е най-необходимо, докато дойде време за цялостната им подмяна при основния ремонт на моста. Ще се наложи изцяло затваряне на съоръжението за малки отрязъци от време, може би на няколко пъти за по 5-6 часа през нощта, за да няма вибрации от преминаващите превозни средства“, обясни директорът на Областно пътно управление инж.Стамен Савов.
Въпреки че постоянно се извършват дейности по поддръжката на Дунав мост, настилката му е амортизирана от интензивния трафик. Стоманобетонните пътни елементи в определени участъци пък са с намалена носимоспособност.
„През летния период се установиха доста пукнатини и слягания по асфалтовата настилка, направихме едно машинно изкърпване на тези участъци. Но поради карбонизирането на бетона в бетонните плочи и напукването на самите бетонни плочи, които са отдолу под асфалта, се получава следното:  правиш нов асфалт отгоре, но той не издържа дълго време, тъй като основата му отдолу е компрометирана. Това налага да се извърши основен ремонт на Дунав мост, такъв, какъвто румънската страна направи преди няколко години“, каза пред Русе Медиа инж.Савов.
АПИ е стартирала процедурата по проектиране на този основен ремонт. След като бъде направен проектът, ще се прецени дали ще се извърши със собствено финансиране или ще може да се ползват европейски средства, тъй като мостът е част от трансевропейския транспортен коритор TNT-мрежата. Следва процедурата по избор на изпълнител, след което да се извърши и самият ремонт. Най-вероятно той ще стартира през 2022 г.