- Г-жо Хинкова, като председател на Районната избирателна комисия /РИК/ как ще гарантирате честността на изборите и каква е готовността ви за реакция при сигнал за купуване на гласове?
- При такъв сигнал веднага ще се произнесем. Срокът в предизборния ден е един час от подаване на сигнал, той веднага ще бъде вписан в регистъра, ще се произнесем с решение и съответно ще вземем мерки, ако е в наша компетентност, ако не - информираме други органи, включително прокуратурата.
- В деня на изборите ще има ли други наблюдатели, освен партийните застъпници?
- На 4 април могат да присъстват пълномощници на партиите - т.н. представители, застъпниците, както и кандидати за народни представители и медии. Всеки ще трябва да отговаря на медицинските мерки, тоест в помещение ще бъдат допуснати толкова лица, колкото е необходимо, за да се гарантира безопасността за здравето на всички. По закон 
ще се опитаме да осигурим място на всеки, но някои от предизборните помещения не допускат присъствие на много хора
- Колко са избирателите в областта и колко са кандидатите за народни представители, които се борят за 8-те депутатски места?
- Избирателите са 248 000 души, а кандидатите за народни представители са 230.
- Това са първите избори, които ще се проведат в условията на пандемия - как ще коментирате влиянието й и кои са най-големите затруднения, които създава тя на изборната администрация?
- Много трудно е да се работи по време на пандемията заради всички ограничения. Затрудненията ни бяха свързани основно с обученията на членовете на секционните комисии. Хората са свикнали на пряк контакт, да зададат въпросите си, а сега се налага три поредни вечери да правим онлайн обучение. Отиваме на място само в малките общини, където се събират по-малко хора.
- Как оценяване проведените обучения до този момент?
- За мен онлайн обучението, макар и разгласено, има много малка посещаемост. На 29 март, когато провеждахме такова обучение, 
говорихме около 2 часа, а най-високият трафик беше 46 човека
Дори зад тях да има по двама-трима, не се равнява на събирането на 400 човека в Операта или в друга зала.
- Имали ли сте затруднения при набиране на членове на СИК?
- Не сме имали проблеми с набирането на хора. И тази година комисиите ни са по 7 човека в секции до 500 избиратели и по 9 човека в тези секции за над 500 избиратели.
- За първи път трябва да се осигури възможност за гласуване на карантинирани граждани - колко такива ковид-секции са отворени и колко са гражданите, подали заявление за гласуване с подвижна кутия? Как ще протече това?
- Тези, които са под карантина по домовете си ще гласуват с подвижна кутия, вече има достатъчно подадени заявления, за да се осигури такава, това са 108 души. Членовете на ковид комисиите ще са в екипи и ще отидат от единия адрес на друг. В болница с няколко отделения или различни сгради ще има една мобилна комисия, която ще отиде първо в едното отделение, след това в другото или в другата сграда. Списъците се съставят от ръководителите на лечебните заведения, като в някои лечебни заведения има и обикновена секция. 
В Русе има три ковид секции
а в областта - една във Ветово.
- Срещнахте ли затруднения при набиването на членове за Ковид-19 секциите?
- Не сме срещнали затруднения, нарочно се спряхме обаче на решението да са съставени от пет човека, защото за да я има една секция, са нужни поне трима в комисията. По-широкият състав е превантивна мярка, за да не се създава напрежение, в случай че някой се откаже или не се чувства добре.
- Има ли достатъчно резервни екипи за секциите, които да попълват местата на тези, които не могат да се явят по една или друга причина?
- Имаме резерви, които са представени пред кметовете на общините, когато са преговаряли за секционните комисии. 
Когато тези резерви се изчерпят, се обръщаме към политическите партии и те предоставят хора
които да заменят някого, ако той се е отказал. Сега тече такъв процес, за всеки отказал се са предоставени резерви. 
- Какви мерки са взети за запазване на здравето на членовете на секциите и гласоподавателите - могат ли гражданите да са спокойни?
- Членовете на СИК са инструктирани как да спазват мерките. Ще получат предпазни материали, маски, ръкавици и дезинфектанти. След всеки избирател ще трябва да се дезинфекцира кабината - нещата, до които са се докосвали при гласуване.
Всяка секция ще разполага с термометър, но с него ще се мери температурата на секционната комисия. Единият от членовете ще поеме влизането и излизането от секцията и неговата работа ще е да следи хората да са на разстояние. 
Има и ограничителни линии - докъде може да отиде избирателят
ще има и показателни стрелки.
- Как ще протече машинното гласуване и смятате ли, че граждани ще срещнат затруднения?
- Не, не мисля. На мен ми отне по-малко от минутка да използвам машината. Слага се картата, излиза бюлетината, отбелязва се партията и преференцията, натиска се „Продължи“ и излиза накрая разписката. Прилича на банкомат, много е лесно. Накрая разписката се сгъва и пуска в кутията.
- Колко са секциите с машинно гласуване и как ще действате, ако в хода на изборите някоя от тях се повреди.
- Секциите с машинно гласуване са 292, а машините са общо 300. 
При повреда разполагаме с резерви
Всичко, което знам за машините, е на база на техния представител. Грижата за тяхното доставяне и разпределение по секции също е на фирмата. Те ще пристигнат в събота с тир и фирмата сама ще направи разпределението. 
- За първи път седалището на РИК ще бъде в Арена Русе, защо се наложи това и ще се подобри ли организацията на работата?
- В Арена Русе е по-широко, помещението е огромно. Трябваше да се съберем много хора, това са общо 350 секции с ковид секциите, по трима представители от всяка - тоест над 1000 човека в пленарната зала на Общината. Това би означавало твърде голяма близост между хората. Залата в Арената е направена да събере 6000 човека, 
в центъра, където е самата арена, ще бъдем разположени ние и „Информационно обслужване“
както и хора от Общината - ние ще приемаме материалите. Хората ще могат да получат номер, когато влязат в залата, и да седнат по пейките, като има достатъчно място да са на разстояние един от друг.
Когато секционната комисия извика някого, той минава първо през контрол на РИК - ние проверяваме дали протоколите са подписани, попълнени и за грешки при изчисленията. След това отиват в „Информационно обслужване“ и там се въвеждат всички числови данни. Ако има допусната грешка, отново се връща протоколът при член на РИК, за да се види от какво естество е грешката. Накрая отиват при бщината. Ако се наложи връщане обратно в залата, сме разграфили стрелки за движение, за да няма пресичане на хора.
- Много се обсъждат секционните протоколи - че са усложнени и ще предизвикат забавяне на резултатите, очаквате ли проблеми в това отношение и подготвени ли са секционните комисии да се справят?
- Сложността на протоколите е там, където има хартиено и машинно гласуване. Там, където се гласува само с бюлетини, портоколът е както досегашния и няма нищо необичайно в него. 
292 секции ще са с машини, там ще трябва да се внимава и при сумирането на резултатите от машините и хартиените бюлетини
Не е трудно, ако секционните комисии внимават, и може би уловката накрая е, че трябва да прибавят и квадратчето „Не подкрепям никого“, защото и това са действителни гласове. Другата уловка е при отчитането на преференциите - има общ брой преференции, това не е трудно, но при секция без преференции не става дума за тези без отбелязани преференции, а за всички действителни гласове за партия минус преференциите. Това е по-трудното, всичко останало е добре познато, но трябва все пак да се внимава.
- Възможно ли е сложността на протоколите да доведе до повече недействителни гласове?
- Не, по-скоро би се създало объркване при попълването на протокола. Приемат се бюлетини, отбелязали една партия или коалиция с X или V, важно е да няма надписи, цифри, да не е засегнато квадратчето на друга партия. Според мен 
може да има объркване при изчисленията и нанасянето на резултатите в протокола и отчитането на преференции ще става по-бавно
- Какво ще кажете на гражданите дни преди изборният ден?
- Да не се страхуват да гласуват, да изискват от секционната комисия да се спазват мерките, тя ще положи всички усилия за това. Да си носят те самите маски и ако могат - ръкавици. Да спазват всички правила.