Д-р Биляна Корабова е родена в Русе. Средно образование завършва в гимназия “Христо Ботев”. Дипломира се като лекар в Медицински университет-Варна през 1997г. Работи като лекар в Отделението по лъчелечение към Комплексния онкологичен център в Русе от 1999 г. Придобива специалност “Лъчелечение” през 2008 г. Преминава курсове на обучение в Зброслав, Прага и Холешов, Чехия, в Манхайм, Германия, за работа с планиращи системи: Focal, Oncentra, Mosaiq, Plan W. 
Д-р Корабова е член на Гилдията на лъчетерапевтите в България, Европейска общност по лъчелечение (ESTRO) и консултант към МБАЛ-Габрово.

- Д-р Корабова, вярно ли е твърдението, че радиохирургията успява там, където традиционната медицина е безсилна. Какво представлява този метод на лечение и защо е толкова успешен?
- Радиохирургията не е универсално средство за лечение. Има строги показания за провеждането й. Те се определят от размера и разположението на тумора. Радиохирургията може да се опише като безкръвна операция, при която изключително прецизно се прилага най-често еднократна много висока доза йонизиращо лъчение в туморната формация. Компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (МРТ) и позитронно-емисионна томография (ПЕТ) дават възможност изключително точно да се определи зоната в мозъка (големината и граници), която е необходимо да се облъчва. Тези данни автоматично се наслагват в планиращата компютърна система и съвършено прецизно от различни ъгли облъчват тумора, избягвайки най-близко стоящите здрави мозъчни тъкани в рамките на 1-2 мм. Радиохирургията е успешен метод, защото 
чрез него се достига много висока доза в строго ограничен обем, без да се увредят околните здрави структури
 на човешкото тяло.
- Предполагам, че на читателите е по-познат т.нар. кибернож, за каквото лечение пациенти пътуват до Турция. Това различен метод на лечение ли е, или вид радиохирургия?
- Радиохирургията може да се провежда с гама нож,  кибернож, протонна терапия и със съвременните модерни линейни ускорители от най-ново поколение. В повечето лъчетерапевтични центрове в България вече е възможно и се провежда радиохирургия с един от гореизброените апарати.
- Неотдавна направихте първата радиохирургия на мозъчна метастаза. Откога в Комплексния онкологичен център се прилага този вид лечение на злокачествени тумори?
- От месец ноември 2020 г. в отделението по лъчелечение към КОЦ-Русе 
прилагаме този иновативен метод, като имаме и първия излекуван пациент
За няколко месеца броят на лекуваните нарастна значително.
- Моля, обяснете кога се появяват метастазите и какво представляват. Могат ли да се класифицират по животозастрашаващ признак? 
- Някои от клетките от първичен рак, например в белия дроб или на гърдата, могат да се откъснат и да пътуват чрез кръвния поток или по лимфната система и да попаднат в мозъка. След известно време те могат да дадат начало на нови тумори. Тези тумори се наричат  метастази. Те се изявяват в 20% до 40% от пациентите. Ако не бъдат лекувани в 25 до 50% загиват от усложненията, свързани с прогресията на мозъчните лезии. 
- Мозъчни метастази звучи доста стресиращо. При кои видове тумори се появяват те и кои функции на болния влошават?
- Мозъчни метастази може да се появят при злокачествени тумори на: яйчниците, бял дроб, бъбрек, млечна жлеза и кожа (малигнен меланом). Те водят до мозъчна симптоматика, която се изразява в главоболие, световъртеж, нарушено равновесие, понижаване на паметта, дезориентация, загуба на съзнание и гърчове.  Изявата на тези симптоми се определя от големината и броя на метастазите.
- В кой момент пациент с мозъчни метастази е подходящ за радиохирургия?
- Мозъчните метастази са
идеална мишена за радиохирургия, защото са неподвижни структури с резки граници
и ограничени размери. Желателно е радиохирургията да се провежда при 1 до 4 мозъчни метастази с размери до 3-3,5 см в диаметър. При по-големи формации може да се проведе т.нар. хипофракционирана радиохирургия с 3 до 5 сеанса. Това се преценява индивидуално при всеки пациент.
- При какви други онкологични заболявания е приложима радиохирургията?
- Прилага се при карцином на панкреаса, единична метастаза на черния дроб и надбъбречната жлеза, гръбначния стълб и гръбначния мозък, абдоминални лимфни възли, карцином на простата и карцином на белия дроб. При тях
най-често се провежда хипофракционирана радиохирургия, особено ако туморите са разположени близо до критични структури
например: главен бронх, големи кръвоносни съдове, сърцето, гръбначния мозък и хранопровода. Задължително е използването на система за контролиране на дишането или компенсиране на дихателните движения.
- Кога по време на лечението е подходящо да се прибегне до радиохирургия? 
- При всеки един от етапите на лечение на онкологичните заболявания може да се пристъпи към радиохирургия. Може да се проведе в самото начало или в хода на химиотерапевтичното лечение, когато се появят ограничени по размер и брой метастази. Може да се проведе следоперативно и след химиотерапевтично лечение.
- Може ли да се прилага при деца?
- Да, може да се провежда и при деца в зависимост от заболяването и локализацията.
- Каква е предварителната подготовка и какво представлява самата процедура? 
- Първо се взема решение за провеждането на радиохирургия въз основа на анализ и преценка на цялата информация за заболяването на пациента и се включва в графика за лечение. Следващата стъпка е да се изготви
специална термопластична маска, която фиксира главата, така че е невъзможно движението й по време на процедурата
Това се прави с цел постигане на максимална точност на насочване на лъча към мишената. С фиксиращата маска се прави компютърна томография на мозъка, обикновено след венозно инжектиране на контрастно вещество. Следва работата на лъчетерапевта за определяне на мишените за облъчване, дозите в тези мишени, както и на здравите органи, които трябва да бъдат съхранени. Това се осъществява с помощта на специализирана компютърна програма. На следващия етап медицински физик изчислява индивидуален, дозиметричен план за дозното разпределение отново с помощта на специализирана планираща система. Последният етап от подготовката е верификация на коректността на дозиметричния план с помощта на специална дозиметрична апаратура и фантом, имитиращ пациента при реално облъчване. Това е нещо като генерална репетиция преди истинската процедура. При всяка процедура на пациента правилното му позициониране върху масата на апарата за лъчелечение се осигурява с помощта на образна верификация с компютърна томогафия, което гарантира абсолютна точност на облъчването на пациента. 
- Колко процедури са необходими, за да има резултат?
- Отново зависи от размера на тумора - когато е до 2,5-3 см и далеч от критични структури, се провежда еднократно облъчване с много висока доза. Ако е в непосредствена близост до критични структури и с по-големи размери, може да се проведат 3-5 до 7 фракции.
- Пациентът под упойка ли е?
- При радиохирургия 
не се прилага анестезия
единствено в някои случаи при деца, когато не може да се постигне стриктна имобилизация.
- Колко време е необходимо за възстановяване след такава процедура?
- Обикновено един до няколко дни след края на облъчването пациентът може да бъде изписан от отделението.
- Има ли противопоказания и странични ефекти?
- Провеждането на радиохирургия се ограничава главно от размера на тумора и тясната близост с  критични структури, увреждането на които е животозастрашаващо.
Страничните ефекти включват леко главоболие, отпадналост и гадене
Това се дължи на възникване на слаб оток в мозъчната тъкан и се коригира с медикаментозна терапия. Косата в облъчваната зона може да опада. Рядко се наблюдават изброените странични ефекти. След известно време може да се появи намаляване на способността за запаметяване.
- Радиохирургията финансира ли се от Здравната каса, или е за сметка на пациента?
- Финансира се от Здравната каса.