Предложението на общинската администрация наемателите на общински имоти, които не могат да работят заради противоепидемичните ограничения, да не плащат наеми за февруари и март, бе прието вчера от общинските съветници с пълно единодушие.
Сумата, която няма да постъпи в общинския бюджет, е 28 000 лева, съобщи зам.-кметът Златомира Стефанова.
От името на ГЕРБ Бедрос Пехливанян поиска още една стъпка за косвено подпомагане - освобождаване на наемателите от част от данъка за битови отпадъци, както и за тротоарното право. „Това е невероятна глътка въздух за оцеляването на много фирми“, заяви той.