Две анкети ще събират предложения и мнения на отделни граждани и на бизнеса в Русе, които да обогатят Плана за интегрирано развитие на общината за 2021-2027 година.
Този план ще очертае актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, целите и приоритетите.
Планът се разработва в няколко части, които засягат икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.
На сайта на общинската администрация русенци могат да попълнят едната или другата анкета - за граждани и за бизнеса, и да изпратят своите идеи и мнения. В отделен формуляр могат да се попълнят конкретни проектни предложения.