До 16 април общинските кметове трябва да се погрижат замърсените с отпадъци терени да бъдат почистени. Такива предписания е дала РИОСВ до всички общински кметове, като уточнява, че трябва да бъдат разчистени и всички нерегламентирани сметища. Така ще бъде предотвратено затлачването на речните корита и дерета, както и опасността от разпростанение на болести и зарази. 
На свой ред общинските кметове трябва да уведомят за срока кметовете на селата, а също и да проконтролират почистването на замърсените с отпадъци терени. Глобата, която ще бъде налагана, е индивидуална и е в размер от 3000 до 10 000 лв.