Първите 4 гниещи от години на улици и паргинги в Русе негодни за каране коли бяха репатрирани в петък от  фирма „Мегапартс“, с която Община Русе сключи договор за изсичстване на улиците от трошки.
По новия ред след поставянето ни стикер за доброволно отстраняване, собствениците имат 2 седмици да го направят. След това автомобилът се откарва на площадка, където се съхранява още 3 месеца срещу 4 лева на ден. Отделно се заплаща 30 лева за репатрирането. Ако не бъде потърсен, отива за разкомплектоване.