Съдия Ивелина Бонева бе избрана единодушно вчера от Висшия съдебен съвет за председател на Районния съд в Бяла.
„Винаги съм желала и съм се стремила да допринеса за развитието на българската съдебна система. Възприемала съм това желание, като дълг и отговорност. Да помогна за утвърждаването на Районен съд-Бяла като стабилна и уважавана институция, която вдъхва доверие у гражданите и правната общност, би ми дало възможност да изпълнявам своя дълг и същевременно да бъда полезна за колегите си и служителите на съда. Мотивите да се кандидатирам и да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността административен ръководител-председател на Районен съд-Бяла се основават на близо 14-годишния ми трудов стаж като съдия, на опита, качествата и уменията, които съм придобила по време на работата си. Познавам проблемите на съдебната система като цяло и в частност, проблемите пред които се изправят районните съдилища. Познавам в детайли както достиженията, така и трудностите, пред които е изправен Районен съд-Бяла. Мотив е и убеждението ми, че длъжността председател на Районен съд-Бяла следва да се заеме от съдия, който познава не само дейността на съда, но и професионалните и лични качества на съдиите и служителите, работещи в него“, мотивира пред кадровиците кандидатурата си съдия Бонева.
Ивелина Бонева е завършила Русенски университет през 2000 година. Професионалната й кариера започва като юрисконсулт в Община Бяла, след което през 2004 година е назначена на длъжността държавен съдебен изпълнител в Районен съд-Бяла. От 9 януари 2006 година е съдия в Бяла, има ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На председателския пост дя сменя съдия Галена Дякова, която от една година работи в Районния съд в Русе.