Съветниците направиха различни предложения, от които повечето бяха приети от общинска администрация.
- По предложение на Росица Георгиева от „Патриотите-ВМРО“ средствата за Кукления театър бяха увеличени от 32 200 лв. на 42 000 лв.
- По предложение на Дилян Саманджиев от МК „БСП за България“ бяха заложени 36 000 лв. за почистване и реставрация на паметни плочи и художествено осветление в Парка на възрожденците
- По предложение на Орлин Дяков от ГЕРБ парите по програма „Култура“ бяха увеличени с 15 000 и стават 100 000 лв. 
- По предложение на Наталия Кръстева от ГЕРБ конкретни улици, посочени от нея, влизат в списъка за ремонт.
- По предложение на Евгени Игнатов от ГЕРБ ще се заложи проектиране на тренировъчна лекоатлетическа зала.
Отхвърлени бяха други две предложения - на Наталия Кръстева за увеличение на представителните разходи на кметствата и на Евгени Игнатов за увеличение на парите за програма „Спорт“ със 100 000 лв.
Неприето беше и предложението на Алисе Муртезова от ГЕРБ за безплатен градски транспорт за възрастни и инвалиди с довода, че транспорта търпи настояще загуби, а с началото на ремонта на ВиК се очакват още затруднения.