Преди 75 години на днешния 5 март 1946 г. Уинстън Чърчил гостува в Уестминстърския колеж във Фултън, Мисисипи. Пред учениците на частния колеж той изнася реч, в която въвежда термина „Желязна завеса“.
Цялата реч е доста дълга и е посветена на тогавашната международна обстановка в целия свят. Чърчил, известен със своя аналитичен и прозорлив ум, коментира и чертае перспективите пред света. Особено интересно е какво точно казва Чърчил за „Желязната завеса“, освен това че се простира „от Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатическо море“. Британският политик коментира и цялостната политика на СССР по това време, като прогнозите му за бъдещето са доста мрачни. Отделен въпрос е доколко казаното от Чърчил продължава да е актуално и сега.
 Особено интересно за нас е, че Чърчил нарежда София сред „всички тези известни градове... столици на древните държави от Централна и Източна Европа“. Това не кореспондира с широко разпространеното твърдение, че той мразел България и българите. Всъщност удивен от бойния дух и способности на българската армия, той е искал да привлече страната ни като съюзник в навечерието на Първата световна война и отказът явно го вбесява, но сега темата е друга.
 Публикуваме извадки от прочутата реч, които се отнасят до международната политиката непосредствено след края на Втората световна война - най-унищожителното бедствие в човешката история до момента.

„...Сега стигам до следващата заплаха от тези двама мародери /войната и тиранията - б.р./, която заплашва къщата, дома и обикновените хора - именно тиранията. Не можем да бъдем слепи за факта, че свободите, на които се наслаждават индивидите из цялата Британска империя, не са валидни в значителен брой страни, някои от които са много силни. В тези страни над обикновените хора се осъществява контрол чрез разни видове всеобхващащи полицейски правителства. Държавната власт се упражнява без задръжки или от диктатори, или от компактни олигархии, действащи чрез привилегирована партия и политическа полиция. Не е наш дълг по това време, когато трудностите са толкова многобройни, да се месим със сила във вътрешните работи на страни, които не сме покорили във война. Но никога не трябва да спираме да обявяваме с безстрашен тон великите принципи на свободата и човешките права, които са общото наследство на англоговорящия свят и които чрез Магна Харта, Законът за правата, Хабеас Корпус, съд чрез съдебни заседатели и английския обичаен закон намират най-известното си изразяване в американската Декларация за независимост.
Всичко това означава, че 
народът на всяка страна има правото и трябва да има властта чрез конституционно действие, чрез свободни необременени избори, 
с тайно гласуване, да избере или промени характера или формата на управление, под които живее; свободата на словото и мисълта да царуват; съдилищата, независими от изпълнителната власт, неповлияни от която и да е  партия, трябва да прилагат закони, които са получили широкото съгласие на големи мнозинства или са осветени от времето и обичая. Това са главните актове на свободата, които трябва да присъстват във всеки дом. Това е посланието на британския и американския народ към човечеството. Нека да проповядваме това, което практикуваме - нека да практикуваме това, което проповядваме.
Сянка е паднала на сцените, толкова скоро осветени от съюзническата победа. Никой не знае какво Съветска Русия и нейната международна комунистическа организация възнамеряват да направят в непосредственото бъдеще или какви са границите, ако има такива, на техните експанзионистични и прозелитиращи тенденции. Аз имам силно възхищение и уважение към храбрия руски народ и моя военен другар, маршал Сталин. Има дълбока симпатия и добра воля във Великобритания - и не се съмнявам тук също - към народите на „вси Русии“ и решимост да упорстваме през много трудности и неуспехи в установяването на трайни приятелства. Ние разбираме нуждата на Русия да бъде сигурна по западните си граници чрез премахване на всякаква възможност за германска агресия. Ние приветстваме Русия на полагаемото й се място сред водещите нации в света. Ние приветстваме нейния флаг по всички морета. Преди всичко ние приветстваме постоянни, чести и растящи контакти между руския народ и собствения ни народ от двете страни на Атлантика. Мой дълг е обаче, а съм сигурен, че вие бихте искали да изложа фактите, както ги виждам пред вас, 
да поставя пред вас някои факти за настоящото положение в Европа
От Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатическо море желязна завеса се е спуснала над континента. Зад тази линия лежат всички столици на древните държави от Централна и Източна Европа. Варшава, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Белград, Букурещ и София, всички тези известни градове и населенията около тях лежат в това, което трябва да нарека Съветската сфера, и всички са предмет под една или друга форма не само на съветско влияние, но и на много висока и в много случаи увеличаваща се степен на контрол от Москва. Единствено Атина - Гърция, с нейното безсмъртно величие - е свободна да реши бъдещето си в избори под британско, американско и френско наблюдение. Доминираното от Русия полско правителство бе насърчено да направи огромни и погрешни посегателства над Германия и масови експулсации на милиони германци в печален и невъобразим мащаб сега протичат.
Комунистическите партии, които бяха много малки във всички тези източни държави на Европа, са издигнати до превъзходство и власт, далеч отвъд числеността им, и навсякъде се стремят да получат тоталитарен контрол. Полицейски правителства са взели надмощие в почти всеки случай и досега, освен в Чехословакия, няма истинска демокрация. И Турция, и Персия, са дълбоко обезпокоени и смутени от исканията, които са отправени към тях и от натиска, упражняван от правителството в Москва. Руснаците правят опит в Берлин да изградят една квази-комунистическа партия в тяхната зона на окупирана Германия чрез оказване на специални услуги на група леви немски лидери. В края на боевете миналия юни американските и британските армии се оттеглиха на запад в съответствие с по-ранно споразумение до дълбочина в някои точки от 150 мили на фронт от почти 400 мили, за да позволим на руските ни съюзници да окупират това огромно териториално пространство, което западните демокрации бяха завладели.
Ако сега Съветското правителство се опита чрез отделно действие да създаде про-комунистическа Германия в техните области, това ще предизвика нови сериозни трудности в британските и американските зони и
ще даде на победените германци да се обявят на търг между Съветите и западните демокрации
Каквито и заключения да могат да бъдат направени от тези факти, а те са факти, това определено не е освободената Европа, за която се бихме да изградим. Нито е Европа, която съдържа съществените условия за траен мир.
Сигурността на света изисква ново единство в Европа, от което никоя нация не бива трайно да бъде отхвърлена. Тъкмо от кавгите на силните родителски раси в Европа произлязоха световните войни, които наблюдавахме или които са се случили в минали времена. Двукратно в нашия живот сме видели Съединените щати, противно на желанията и традициите им, противно на аргументи, чиято сила не е възможно да не се проумее, да бъдат въвлечени от неудържими сили в тези войни навреме за осигуряване на победата на добрата кауза, но само след като са станали страховити кръвопролития и опустошение. Двукратно Съединените щати е трябвало да изпратят няколко милиона от своите млади мъже, за да намерят войната, но сега войната може да намери която и да е нация, където и да живее между здрача и зората. Със сигурност трябва да работим със съзнателна целенасоченост за велико омиротворяване на Европа, в структурата на Обединените нации и в съответствие с тяхната харта. Това, чувствам, е отворена причина за политика от много голяма важност.
Пред желязната завеса, която се простира насред Европа, са други причини за безпокойство
В Италия комунистическата партия сериозно е затруднена от това, че трябва да подкрепи претенциите на обучения от комунистите маршал Тито към някогашна италианска територия в началото на Адриатическо море. Въпреки това бъдещето на Италия виси на косъм. При все това не можем да си представим регенерирана Европа без силна Франция. През целия си обществен живот съм работил за силна Франция и никога не загубих вяра в нейната съдба, дори и в най-мрачните часове. Не ще изгубя вяра сега. Все пак в голям брой страни, далеч от руските граници и по целия свят, комунистически пети колони са установени и работят в пълно единство и абсолютно подчинение на наставленията, които получават от комунистическия център. Освен в Британската общност и в Съединените щати, където комунизмът е в най-ранен етап на развитие, комунистическите партии и пети колони представляват сериозно предизвикателство и опасност за християнската цивилизация. Това са мрачни факти за всекиго, който да ги изброява на утрото на победата, спечелена с толкова много прекрасно другарство по оръжие и в каузата на свободата и демокрацията, но бихме били твърде неразумни да не се изправим срещу им прямо, докато остава време...