Три четвърти от малките фирми все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар и не са готови за пълното либерализиране на цените след 30 юни. Според данните на „Енерго-Про“ едва 26% от небитовите абонати на дружеството са сключили договори с избран от тях доставчик на ток. Останалите имат по-малко от четири месеца да го направят, ако не искат след 1 юли да плащат значително по-скъпа електроенергия. 
Да се избере доставчик на електроенергия вече е доста по-лесна задача отколкото през миналото лято. Списък на фирмите, предлагащи тази услуга, е наличен на сайта на КЕВР. От началото на годината регулаторът създаде и специална онлайн платформа, в която клиентите могат да сравняват оферти за доставка на електроенергия от лицензираните търговци в цялата страна.
Междувременно „Енерго-Про“ отново стартира информационна кампания, насочена към клиентите, които все още се снабдяват с електроенергия от компанията при цени и условия на типов договор. Дружеството е започнало изпращането на уведомителни писма до всички клиенти, които са предоставили имейл адрес за контакт. В специална секция на интернет страницата на компанията са описани и детайлите относно процеса по либерализация.