Гражданското участие в управлението на Русе едва-едва връзва тройка, показват данните на измерения  наскоро Индекс. В момента въпросният индекс е 2,94, а през 2016 г., когато е бил изследван за първи път, е бил 2,69 при максимум 6. 
Гражданите на Русе настояват за по-чисти въздух и води, организират реакции срещу общия устройствен план на града, искат промени в различни нормативни актове на местните власти. Но са уморени от липсата на адекватни и ефективни резултати от техните действия.
Формално работещи консултативни структури, средно ниво на активност при гражданите и неправителствения сектор, нараснал ефект от гражданското участие спрямо нивото преди 5 години - това са изводите днес. 
Критични изводи и препоръки се съдържат в Доклада за индекса на гражданското участие в община Русе 2021, изготвен от Цвета Ненова, граждански активист. 
Индексът се измерва по проект на Форум „Гражданско участие“ от София, русенското сдружение „Европейски пространства 21“ и бургаското Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с подкрепата на фондация „Америка за България“.