Без победител приключи вчерашният конкурс за председател на Окръжния съд в Русе. На изслушването във Висшия съдебен съвет се яви само съдия Йордан Дамаскинов, а другият кандидат - Росица Радославова, си направи отвод в последния момент поради здравословни и лични причини. 
С 6:4 гласа кандидатурата на съдия Дамаскинов беше отхвърлена. До обявяване на нов конкурс съдът ще се ръководи от временно изпълняващия длъжността председател съдия Анета Георгиева, която е на този пост от юли 2019 година.