И третата обществена поръчка, обявена от Община Русе за изграждането на инсталация за анаеробно разграждане на събрани разделно биоразградими отпадъци, е спряна, научи „Утро“. Офертите за нея трябваше да бъдат отворени миналата седмица, но ден преди изтичане на крайния срок срещу условията е подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията от столичната фирма „В и Р инженеринг“ ООД. И за да бъде подновена, сега се чака решението на антимонополния орган.
В съоръжението ще се вложат близо 28 млн. лева с ДДС и това ще бъде една от най-големите екологични инвестиции в региона за последните години. На проекта обаче определено не му върви.
Първият опит за стартирането му бе направен още в края на 2019 година, но в началото на 2020-а бе прекратен заради неясната методика за оценяване на офертите.   
През ноември миналата година бе обявена втора поръчка, която обаче бе отменена, тъй като бе подписана от зам.-кмет, неоторизиран да изпълнява функциите на възложител. Сега пък се обжалват условията.
Както „Утро“ писа, инсталацията трябва да преработва 17 845 тона отпадъци годишно. На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци. Изграждането на съоръжението трябва да завърши до 840 дни, т.е. за две години и 4 месеца. Инсталацията ще се намира по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци и ще преработва и боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.