64% от всички подадени в НАП-Русе декларации за първия месец от данъчната кампания са изпратени по интернет, съобщиха от приходната агенция. Преобладават наемодатели и самоосигуряващи се. 
От първата група са предимно 141 главно възрастни граждани, които са подали декларации за придобити доходи през 2020 г. на хартиен формуляр директно в офиса на НАП в Русе. Още 11 декларации са изпратени по пощата. Останалите 273 са изпратени онлайн, като 231 данъкоплатци са използвали персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП и 42 лични квалифицирани електронни подписа /КЕП/.