Историческият музей в Русе получи плакет и грамота - това е наградата „Училището в музея, музеят в училището“, присъдена от комисията по образование и наука в парламента, който скоро приключва своята работа. Отличието бе обявено в края на миналата година за образователната програма „Русезнание“, във фокуса на която попада местното културно и природно наследство. 
На лицевата страна на плакета е изобразена сградата на Народното събрание, а на гърба е образът на Антим I, председател на Учредителното народно събрание през 1879 г. 
Музеят кандидатства за отличието с образователния сегмент „Културна екосистема. Човек и природа - музейни образователни модули“. Получената награда е признание за десетилетната дейност в областта на музейната педагогика.