Техническа проверка и ремонт на електронните табла по спирките на градския транспорт извършва новата обслужваща фирма. Още в края на миналата година е направен обход на всички спирки, за да се провери какво е състоянието на таблата, които трябва да заработят нормално от началото на февруари.
При необходимост се подменят дефектирали акумулатори, контролери или LED дисплеи. Софтуерът също е нов, за да подава актуална информация за разписанията и движението на автобусите от градския транспорт и да влезе отново в действие свързаността на транспортни средства и разписания.
Електроните табла по спирките в Русе станаха повод за шеги и критики, след като започнаха се развалят и се появиха надписи с йероглифи - азбуката на техния производител. Те бяха част от интегрирания транспортен проект, който въведе и електроните карти за пътуване. В момента и те са спрени за подмяна на софтуера.