„Приста ойл холдинг“ е продал 10,38% от производителя на акумулатори „Монбат“, става ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Купувач е „Приста Холдко Кооператиеф“. След продажбата участието на „Приста ойл холдинг“ в „Монбат“ намалява до 35.97 на сто. Очаква се дяловото участие на „Приста Холдко Кооператиеф“ да нарасне двойно - до 20.78%. „Приста Холдко Кооператиеф“ е дружество, регистрирано в Холандия, където е и седалището на „Приста ойл груп“ - компанията майка на „Приста Ойл Холдинг“.
„Монбат“ е едно от най-търгуваните дружества на фондовата ни борса. Нетната печалба на производителя на акумулатори за следващата година ще достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон. Последната сделка с книжата на компанията бе сключена на цена от 8.54 лв. за брой. От началото на годината акциите на „Монбат“ са добавили 26.67 на сто.