Български, турски, руски и арменски език прозвучаха в Деня на майчиния език, чието отбелязване беше организирано за пореден път от Дружеството за културни връзки с Турция „Гюнеш“ и читалище „Гюнеш“. В празненството, което беше под наслов „Сладки приказки на майчин език“, учениците Онур, Дафне и Назан рецитираха на български и турски, а Марина Кръстева - на руски. А в музикалната програма се присъедини и арменският език. Управителният съвет на „Гюнеш“ развълнува всички участници в празника, като ги поздрави с турската песен „Ако един ден остана без майчин език“. Накрая като благодарност за съвместната работа председателят на дружество „Гюнеш“ Гьонюл Мехмедова подари на всички партньори и активисти етнокалендари.