80% от домакинствата в Русенска област имат достъп до интернет в домовете си при средно 78.9% за страната. Това показват резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата през 2020 г.
Спрямо предходната година по този показател за Русе е отбелязано намаление с 4.4 процентни пункта. Което е повече от странно при все по-всеобхватното навлизане в домовете на умни устройства с достъп до глобалната мрежа. А и голяма част от миналата година премина под знака „онлайн“ - в условия на ограничени директни контакти и карантини интернет стана главният канал за комуникации със света и с институциите за много хора. Децата също учеха дистанционно, което без интернет пак е невъзможно. Но статистиката само поднася данните и не се занимава с тълкуването им, дори да изглеждат странно. 
Най-логично изглеждащото обяснение в случая е, че през миналата година повечко млади семейства са се изнесли от областта и са останали по-възрастните, които не ползват интернет. По-вероятно е обаче понижението да се дължи просто на различната спрямо предходната година извадка.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на осмо място в страната, като тук първенството държи София /град/ с 90.8%, а след нея се нареждат областите Перник, Сливен, Шумен, Търговище, Пазарджик и Силистра. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.
През 2020 г. в област Русе 68.9% от хората на възраст между 16 и 74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистрирано намаление на ползвателите с 5.8 процента. Мъжете в областта са по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 70.0%, при 67.8% за жените.
100.0% от висшистите и 70.3% от среднистите редовно използват интернет. Делът на ползвателите с основно или по-ниско образование е 28.8% от всички в тази категория.
Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място е мобилният телефон.
Данните от изследването показват, че относителният дял на хората от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт през последните 12 месеца, е 23.2% при 26.9% средно за страната.