Читалище „Христо Ботев“ в Новград обяви дарителска кампания за събиране на експонати за Етнографската сбирка в селото. „Очакваме дарените предмети да са свързани с историята, бита и културния живот от района. Ще се радваме да получим и подготвим за експониране дарения, свързани с бита на хората, народно облекло и шевици, черги, везани възглавници и кърпи“, каза секретарят на читалището Филис Мехмедова. Даренията се събират в читалището, където ще бъдат подготвени за експониране.
Голяма част от експонатите в сбирката бяха повредени, а някои и унищожени, след като покривът протече. След ремонта ще бъдат обособени девет експозиционни зали, в които ще бъдат изложени земеделски сечива, техника и селскостопански инвентар, предмети и уреди за риболов, коневъдство и пчеларство, инструменти за грънчарство, предачество и тъкачество и др.