Социалните работници, наети по проекта „Патронажна грижа +“, да бъдат обучени да се грижат и за потребители, излекувани от коронавирус, тъй като възстановяването е особено тежко при хора със съпътстващи заболявания и в напреднала възраст. Това предложи общинският съветник от ГЕРБ Алисе Муртезова на вчерашната комисия по екология и предложението й беше подкрепено единодушно. Решено беше, когато Община Русе кандидатства за безвъзмездната финансова помощ, към проектното предложение да бъде включено и това предложение.
По проекта „Патронажна грижа +“ ще се предлагат почасови здравни услуги в домашни условия на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради Ковид-19.  В рамките най-много на два часа те ще могат за ползват услугите на медицинска сестра, рехабилитатор или психолог, както и доставка на храна и медикаменти, закупени с техни средства. Кандидатстването е до края на май, а проектът е с хоризонт 12 месеца.