Нова фирма ще поеме събирането и разкомплектоването на захвърлените по улици и паркинги в Русе излезли от употреба автомобили, които освен грозни паметници на човешкото нехайство са и част от проблема с все по-недостигащите места за паркиране. 
През декември Общинският съвет въведе нови правила за прочистването в скъсени срокове на града от непотребни трошки. На репатриране подлежи всяка кола, която не е минала технически преглед две години. При положение, че остане непотърсена в продължение на три месеца, ще започне разглобяването й. Очаква се това да ускори тромавата и неефективна досегашна процедура.  

До момента с тази дейност се занимаваше русенската фирма „Татаров Кар“, която разполага с охраняема площадка за временно съхранение на излезли от употреба превозни средства с площ 500 кв.м на ул.“Родина“ 80 и с друга с площ 5552 кв.м в Източна промишлена зона.
Същевременно конкурентната й „Мегапартс“ ООД разполага с три площадки с обща площ 20 000 кв.м и е декларирала, че може да отдели половината от тях за съхраняване и разкомплектоване на зарязани коли.
Така Община Русе прекратява договора с „Татаров Кар“ и сключва нов с „Мегапартс“ ООД, който кметът Пенчо Милков внася за одобрение на предстоящата общинска сесия.
Не е изрично посочено дали регистрираната в Русе „Мегапартс“ ООД е част от групата „Мегапартс“, чиито основни фирми са регистрирани в София от грък и украинка, а едноименната платформа в интернет е известна като най-голямата борса за авточасти втора употреба. Тъй като обаче това е много голям бизнес, вероятно е така, иначе едва ли големите в бранша биха търпели имитатори, директно използващи името им.             У