Изграждането на трите когенератора на природен газ в „Топлофикация Русе“ най-после получи зелена светлина от РИОСВ. Становището на екоинспекцията е, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието на околната среда. Нещо, което изглеждаше пределно ясно още преди 5 месеца, когато дружеството внесе за одобрение инвестиционното си предложение. Решението обаче необяснимо се забави, по информация на „Утро“ заради изчакването на становище от екоминистерството.
След преодоляването на тази бюрократична спънка за реализация на проекта са необходими още две - одобрения на строителния проект от Общината и от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. И монтажът на закупените през август миналата година когенератори може да започне.
Намеренията на „Топлофикация Русе“ са през лятото на 2021 г. новите мощности да бъдат приведени в действие. Всеки един от когенераторите ще може да произвежда до 7 МВт електрическа и топлоенергия, като по този начин осигурява гореща вода за всичките си клиенти. От изгарянето на природен газ се отделят единствено вода, водни пари и въглероден диоксид и поне през лятото от комините на ТЕЦ-а няма да излиза пушек. В студените месеци, когато трябва да се подава и топлоенергия към радиаторите, ще се палят и котлите на въглища.